top of page
logo-gebakshuys.png

Privacy beleid

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van consumenten die een bestelling plaatsen via de website van Gebakshuys.nl. Wij vinden uw privacy belangrijk. Gebakshuys.nl gaat dan ook  zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Gebakshuys.nl houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG).

 

 

Welke en waarom wij persoonsgegevens verwerken                                                                             

 Gebakshuys.nl verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat jij gebruik maakt van onze diensten. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de volgende doelen:

 

1 Bestelproces

Wij verwerken gegevens die jij zelf aan ons verstrekt door ze in te vullen bij het plaatsen van je bestelling. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van je bestelling, het bevestigen van je bestelling, betaling en een eventuele terugbetaling. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

 

 • Naam

 • Adresgegevens

 • Contactgegevens

 • Bestelling

 • Betaalgegevens

 • Opmerkingen (voor zover van toepassing)

 

2 Klantenservice

Als je contact opneemt met onze klantenservice, zullen we de door jou verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van je vraag of het oplossen van je klacht. De rechtsgrond voor deze verwerking is noodzakelijk ivoor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

 

 • Naam

 • Adresgegevens (voor zover van toepassing)

 • Contactgegevens

 • Betaalgegevens (voor zover van toepassing)

 • Opmerkingen (voor zover van toepassing)

 

3 Website

Op onze websites houden wij gegevens bij over de bezoekersaantallen via Google Analytics, deze is zo ingesteld dat deze voldoet aan de GDPR. Op onze websites houden wij gegevens bij over de bezoekersaantallen via Google Analytics, deze is zo ingesteld dat deze voldoet aan de GDPR. Gebakshuys.nl heeft een bewerksovereenkomst met Google, IP adressen worden anoniem verstuurd, gebruikersgegevens worden niet met Google of diensten van Google gedeeld.

 

Onze website is voorzien van een SSL-certificaat en verder beveiligd met actuele software

4 Hoe lang bewaren we jou gegevens                                                                                                         

Gebakshuys.nl zal je gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij zullen je gegevens langer bewaren wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke verplichtingen. Gebakshuys.nl verwijdert je meeste gegevens na 6 maanden na het plaatsen van je bestelling. Wij hanteren deze termijn voor administratieve doeleinden, zodat wij jou te woord kunnen staan n.a.v. vragen of klachten over de bestelling.

 

 

5 Inzage,  correctie en verwijdering van je  persoonsgegevens

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u het recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien, zo nodig te corrigeren en/of te verwijderen. U kunt zich hiervoor wenden tot info@gebakshuys.nl

bottom of page